Lompat ke konten
Kategori Home » Ekonomi Syariah » Apa itu Hawalah, Wakalah dan Kafalah

Apa itu Hawalah, Wakalah dan Kafalah

  • oleh

1. Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak lain.

Kebanyakan ulama tidak memperbolehkan pengambilan manfaat (imbalan) atas pengalihan hutang-piutang tersebut antara lain dengan mengurangi jumlah piutang atau menambah jumlah hutang tersebut.

Bank hanya boleh membebankan fee atas jasa penagihan.

2. Wakalah

Wakalah adalah Akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

Aplikasinya dalam perbankan,    wakalah digunakan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C impor atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor).

Wakalah juga diterapkan dalam jasa transfer dan inkaso.

Jenis Jenis Wakalah :

  • Wakalah al mutlaqah      adalah  mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan
  • Wakalah al muqayyadah adalah penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan- urusan tertentu.
  • Wakalah al ammah adalah perwakilan yang lebih luas dari pada al muqayyadah tetapi lebih sederhana dari pada al mutlaqah.

3. Kafalah

Kafalah adalah Akad jaminan dari suatu pihak kepada pihak lain.

Jenis-Jenis Kafalah :

  • Kafalah bin nafs : jaminan dari diri si penjamin (personal guarantee)
  • Kafalah bil maal : jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang Dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (AdvancePayment Bond), atau jaminan pembayaran ( payment bond).
  • Kafalah Muallaqah : jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu.

Dalam perbankan hal ini diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek ( performance bonds) atau jaminan penawaran (bid bonds)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *